Бараа буцаалт Бараа буцаалт

Барааг буцаах

  1. Хэрэглэгчийн зүгээс барааны үнийг төлсөн бол тус захиалгыг буцаах, цуцлах боломжгүй болно.
  2. Хэрэглэгчийн захиалсан барааны загвар зөрсөн, үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй байсан тохиолдолд хүргэлт хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор байгууллага солих буюу төлбөрийг буцаан олгох арга хэмжээ авна.
  3. Сайт дахь бараа бүтээгдэхүүн байнга өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж байдаг тул хэрэглэгчийн захиалсан, худалдан авсан бараа дууссан тохиолдолд хэрэглэгчдэд тухай бүр мэдэгдэн барааны төлбөрийг дансанд нь банкны шимтгэл суутгахгүйгээр буцаана.